Наші
відеоматеріали

Eskaro Ukraine входить
до міжнародної групи
Eskaro Group AB

Клей повинен клеїти

 

«То не сіль, що не солить; то не клей, що не клеїть».

Прислів'я.

 

Клеєм називають речовину або суміш речовин, які можуть склеювати (з'єднувати між собою) різні матеріали.

Клеї класифікують:

  • за типом склеювання: клеї, які висихають та клеї, які не висихають;

  • за складом: органічні та неорганічні;

  • за фізичним станом: рідкі та тверді;

  • а також за багатьма іншими параметрами.

У повсякденні ми часто стикаємося з необхідністю склеювання (приклеювання) різних матеріалів, таких як папір, деревина, тканина, шкіра, гума, пластмаса, кераміка, скло та інші.

Ці матеріали мають різну природу походження, склад та властивості, тому і клеї, які використовуються для їх склеювання, також мають різні властивості.

Звичайно ж, є й універсальні клеї, якими можна склеїти між собою велику кількість різнорідних матеріалів, однак за цю універсальність потрібно буде заплатити більше, тому що вартість таких клеїв висока. Для виконання завдання склеювання конкретного матеріалу набагато економніше буде скористатися вузькоспеціалізованим клеєм, який завжди у порівнянні з універсальним буде в кілька разів дешевше, а своє завдання виконає не гірше, а часто навіть краще.

 

Склеювання матеріалів здійснюється завдяки створенню адгезійного* зв'язку між прошарком клею (клейовим швом) і склеюваними поверхнями.

*) Адгезія - зчеплення (прилипання) між собою поверхонь різнорідних твердих матеріалів.

Міцність саме клейового шва залежить від когезійних** властивостей матеріалу самого клею.

**) Когезія – зчеплення (зв'язок) між частинками (молекулами, атомами) всередині однорідного матеріалу.

 

Існує безліч клеїв. Про їх призначення, властивості, склад, особливості застосування можна розповідати дуже багато. Тому тут ми зупинимося лише на деяких із клеїв, які найчастіше використовуються в будівельному ремонті та в побуті.

Далі мова піде про однокомпонентні рідкі водорозріджувані органічні на основі латексних*** зв’язувальних клеї, які висихають.

***) Латекс – загальна назва емульсій полімерних дисперсних частинок у водному розчині.

До латексних зв’язувальних відносять такі дисперсії, як: полівінілацетатна, бутадієн-стирольна, стирол-акрилатна, акрилова.

Треба зазначити, що водорозріджувані клеї на латексних зв’язувальних добре склеюють тільки ті матеріали, які мають вбираючу поверхню.

Водорозріджувані органічні клеї на основі латексних зв’язувальних за складом можна розподілити на дві групи: наповнені та ненаповнені.


Клей Styropor

До складу наповненого клею крім зв’язувального та розчинника ще входить наповнювач - дрібний порошок мінерального походження. Він збільшує сухий залишок клею і, відповідно, товщину клейового шва. Наповнені клеї, зазвичай, пастоподібні та мають консистенцію готової шпаклівки, але іноді ці клеї можуть бути й менш в'язкими. Вони майже не дають усадку після висихання. Така властивість має велике значення для склеювання поверхонь із великими нерівностями. У такому випадку наповнений клей додатково виконує функцію шпаклівки, заповнюючи всі поглиблення на поверхні та створюючи однорідний, без пустот, рівноміцний по всьому об'єму клейовий шов. Також наповнювач впливає на збільшення в'язкості рідкого клею, завдяки чому забезпечується фіксація склеюваних поверхонь ще до схоплювання клею.

Ненаповнені клеї, зазвичай, мають сильнішу склеювальну здатність, ніж наповнені, проте не дають такої ж початкової сильної фіксації до моменту випаровування розчинника й утворення плівки зв’язувального. Тому ненаповнені клеї вимагають додаткової фіксації поверхонь, що ускладнює процес склеювання. Крім того, ненаповнені клеї мають сильну усадку: від 50% до 90%. Вони ефективні тільки для створення тонких клейових швів і склеювання максимально рівних поверхонь.


Зразок клею B-3

Основною характеристикою клею є склеювальна здатність. На практиці цей показник вимірюється у такий спосіб: після склеювання двох поверхонь динамометром вимірюється сила, яка необхідна для розриву клейового шва. Цей показник безпосередньо пов'язаний із кількістю (концентрацією) дисперсії склеювальної речовини в клеї. Отже, чим більше в клеї сухий залишок****, тим вище його склеювальна здатність.

****Сухий залишок - твердий (сухий) складник ЛФМ, який залишається після випаровування леткого компонента - розчинника. Його значення виражається у відсотках від маси ЛФМ.

Однак це правило справедливо тільки для ненаповнених клеїв. У наповнених клеях завжди дуже великий сухий залишок, але він таким є здебільшого завдяки наповнювачу, який не має склеювальних здатностей.

У побутових умовах можна оцінити міцність склеювання не кількісно, а якісно. Для цього необхідно механічно зруйнувати клейовий шов – «розділити» склеєні поверхні. Якщо міцність клейового з'єднання вище міцності склеюваних матеріалів, то показником того, що необхідна міцність склеювання досягнута, є руйнування склейки по матеріалу, а не по клейовому шву.

Зразок клею B-3

Крім склеювальної здатності клеї також підрозділяються за стійкістю до впливу води.

Для класифікації клеїв за водостійкістю останні десять років в Україні широко використовується європейський стандарт DIN EN 204. Цей стандарт регламентує вимоги до водостійкості клейових з'єднань, враховуючи при цьому нормативи міцності клейових з'єднань для дерева на зсув відповідно до іншого європейського стандарту - DIN EN 205.

Стандарт DIN EN 204 передбачає поділ клейових з’єднань для деревини на чотири групи навантажень за водостійкістю (від нижчої до вищої): D1, D2, D3, D4. При цьому враховується, що товщина клейового шва має бути не більше ніж 0,1мм.

Групи навантажень клейових з’єднань для деревини за DIN EN 204 

Групи навантажень для водостійких клеїв 

Приклади сфер застосування та кліматичних умов експлуатації клеїв із різною водостійкістю.

D1

Всередині приміщень, у яких вологість деревини не перевищує 15%.

D2

Всередині приміщень із випадковим короткочасним впливом проточної води або конденсату та/або випадковим короткочасним впливом високої вологості повітря з підвищенням вологості деревини до 18%.

D3

1. Всередині приміщень із частим впливом проточної води або конденсату та/або високої вологості повітря.

2. Поза приміщеннями, у разі захисту від прямих кліматичних впливів.

D4

1. Всередині приміщень із частим короткочасним впливом високих температур та проточної води або конденсату.

2. Поза приміщень у разі безпосередніх кліматичних впливів, але з відповідним захистом поверхні.


Мінімальні значення міцності склеювання деревини для тонких клейових швів (~0,1 мм) за DIN EN 205

групи витримки

Вид і тривалість витримки для склеєного дерева

Міцність склеювання на зсув за DIN EN 205 за групами навантаження,

Н/мм2 (кгс/см2), не менше ніж

D1

D2

D3

D4

1

7 днів*) за нормальних умов**)

10 (100)

10 (100)

10 (100)

10 (100)

2

7 днів за нормальних умов

3 дні в холодній воді***)

7 днів за нормальних умов

-

8 (80)

-

-

3

7 днів за нормальних умов

4 дні в холодній воді

 

 

2 (20)

4 (40)

4

7 днів за нормальних умов

4 дні в холодній воді

7 днів за нормальних умов

-

-

8 (80)

-

5

7 днів за нормальних умов

6 годин у киплячій воді

2 години в холодній воді

-

-

-

4(40)

6

7 днів за нормальних умов

6 годин у киплячій воді

2 години в холодній воді

7 днів за нормальних умов

-

-

-

8(80)


*) 1 день = 24 години;

**) нормальні умови - температура (23±2)°С і відносна вологість повітря (50±5)% або температури (20±2)°С і відносна вологість повітря (65±5)%;

***) температура холодної води дорівнює температурі навколишнього повітря.

 

Велика кількість побутових і будівельних клеїв зроблені на основі ПВА (ПоліВінілАцетатної дисперсії).

Готові шпалерні клеї на основі ПВА є ненаповненими клеями з невеликою кількістю сухого залишку: 10-15%. Наприклад, клей «Seinaliim» ТМ Eskaro.
Клей SEINALIIM

Загальнобудівельні клеї, а також клеї для армувального склополотна та флізеліну на основі ПВА є ненаповненими клеями із сухим залишком 10-20%. Наприклад, клей «Fix PVA» ТМ Aura, клей для склополотна «G 505» TM Grover.
Клей AURA Fix PVA
Клей Grover GG 505

Універсальні клеї ПВА є ненаповненими клеями із сухим залишком 40-45%. Зазвичай, вони відповідають вимогам D2 DIN EN 204/ DIN EN 205.

Меблеві (столярні) клеї ПВА є ненаповненими клеями із сухим залишком 48-50%. Вони відповідають вимогам D2, D3, D4 DIN EN 204/ DIN EN 205. Так, наприклад, вимогам D2 відповідає клей «PVA Liim» ТМ Eskaro, вимогам D3 відповідає клей «B3 Niiskuskindel Puiduliim» ТМ Eskaro, а вимогам D4 відповідає клей «B4 Niiskuskindel Puiduliim» ТМ Eskaro.

Клей PVA
Клей B-3

            ESKARO B4 3Д модель.png 

Клеї на основі ПВА для стиропорових (пінополістирольних) деталей для оздоблення інтер'єру є наповненими клеями із сухим залишком 60-70%. А в сухому залишку співвідношення «наповнювач/сухий залишок від латексу» - 70%/ 30%. Наприклад, клей «Styropor» ТМ Eskaro.

Styropor_3kg.jpg

Деякі побутові та будівельні клеї зроблені на основі бутадієн-стирольної дисперсії.

Відомим представником клеїв на бутадієн-стирольній дисперсії є універсальний наповнений будівельний клей «Бустилат». Подібним йому є і клей «Polyfix» ТМ Eskaro. Ці клеї можна використовувати в сухих і вологих приміщеннях. Сухий залишок у цих клеїв 35-40%. А в сухому залишку співвідношення «наповнювач/сухий залишок від латексу» - 40%/ 60%.

На бутадієн-стирольній дисперсії можуть бути виготовлені також ненаповнені готові шпалерні клеї для вологих приміщень, наприклад «Niiskuskindel Seinaliim Aqua» ТМ Eskaro.

Seinaliim Aqua 2.5L 1.png

На основі стирол-акрилатної дисперсії також виготовляють ряд клеїв:

Клеї для стиропорових (пінополістирольних) і пінополіуретанових деталей для оздоблення інтер'єру, зокрема для вологих приміщень. Вони є наповненими клеями із сухим залишком 60-70%. А в сухому залишку співвідношення «наповнювач/сухий залишок від латексу» - 70%/ 30%.

Клеї для інтер'єрних панельних оздоблювальних матеріалів із кори коркового дерева (листових або рулонних). Вони є наповненими клеями із сухим залишком 60-70%. А в сухому залишку співвідношення «наповнювач/сухий залишок від латексу» - 75%/ 25%. Такі клеї, зазвичай, роблять коричневими, щоби їх колір не виділявся на стиках.

Клеї для приклеювання керамічної плитки, натурального каменю, гіпсової та цементної оздоблювальної плитки. Такі клеї є наповненими й високов’язкими. У якості наповнювача для них використовуються мармурова крихта або кварцовий пісок. У таких клеїв сухий залишок 65-75%. А в сухому залишку співвідношення «наповнювач/сухий залишок від латексу» - 30%/ 70%.

На основі акрилової дисперсії, зазвичай, виготовляють клеї типу «рідкі цвяхи».

Такі клеї мають підвищену міцність і водостійкість клейового шва. Для зручності застосування клеї «рідкі цвяхи» випускаються в спеціальних тубах. Вони бувають наповненими та ненаповненими. У якості наповнювача для них використовується дуже дрібна мармурова крихта.

У наповнених клеїв «рідкі цвяхи» сухий залишок 70%. А в сухому залишку співвідношення «наповнювач/сухий залишок від латексу» - 20%/ 80%. Наприклад, монтажний клей екстраміцний білий «GA 110» ТМ GROVER, клей для фасадного декору «Styropor Strong» TM Eskaro.

У ненаповнених клеїв «рідкі цвяхи» сухий залишок 45-50%. Наприклад, монтажний клей екстраміцний прозорий «GA 100» ТМ GROVER.

Без имени-1.jpg

Для того щоби надійно і якісно виконати приклеювання, нічого не зіпсувати та згодом не переробляти роботу, перед використанням клею необхідно витратити трохи часу на вивчення етикетки на упаковці, а особливу увагу звернути на сферу призначення клею та інструкцію із його застосування. 

Зі сферами призначення та особливостями застосування наведених у статті клеїв можна детальніше ознайомитися на сайті eskaro.ua.Автор Варкута А.Г.