Наші
відеоматеріали

Eskaro Ukraine входить
до міжнародної групи
Eskaro Group AB

Стійкий розвиток

Стійкий розвиток


Eskaro Group AB веде постійну роботу для досягнення Життєздатного Розвитку.

Сам термін "життєздатний розвиток"("sustainable development") отримав широке поширення з 1987 року, коли була опублікована доповідь Всесвітньої комісії ООН по довкіллю і розвитку "Наше спільне майбутнє", відомий як доповідь Г. Х. Брундтланд, що очолила її роботу. У доповіді, "Життєздатний Розвиток" визначений як "задоволення потреб нинішнього покоління, без збитку для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби".

Принципи програми "Життєздатного Розвитку" є невід'ємною частиною наших корпоративних цінностей.

Знак Устойчивого развития rus 

 

Ми декларуємо свої прагнення і зобов'язання у рамках трьох основних складових моделі " Життєздатного Розвитку": економіка, суспільство, довкілля. На наш погляд, Людина, як особистість, несе відповідальність за вибір, дотримання і сприяння цим принципам.

Економіка

  • стабільний розвиток бізнесу
  • постійне підвищення якості роботи
  • інвестиції в науково-технічний розвиток і виробництво, орієнтовані на екологію

Основні показники - частка ринку ЛКМ, EBIТA to Sales ratio, Забезпечення позаоборотних активів власним капіталом.

Суспільство

  • формування свідомого відношення до якості життя
  • поліпшення умов праці і мотивація співробітників
  • забезпечення рівних можливостей в розвитку різних регіонів

Основний показник - рівень задоволеності споживачів, партнерів і співробітників фірми.

Довкілля

  • пропаганда принципу розумної достатності і раціонального використання
  • просування екологічно безпечних продуктів і рішень
  • заклик до ототожнення з навколишнім світом

Основний показник - доля екологічно безпечних продуктів в об'ємі продаж.

Щорічна зміна процесів виробництва, якості використовуваної сировини і продукції, що випускається, зусилля співробітників в наслідуванні корпоративних принципів розвитку, дозволили реалізувати ряд програм, спрямованих на благо захисту природи і людини.