Наші
відеоматеріали

Eskaro Ukraine входить
до міжнародної групи
Eskaro Group AB
  1. Застосування в будівлях і спорудах спеціального призначення
  2. Відмовний лист (про відсутність обов’язкового сертифікату або декларації відповідності)
  3. Клас екологічної безпеки М1
  4. Клас екологічної безпеки Eko квітка
  5. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
  1. Застосування в будівлях і спорудах спеціального призначення - дозвільний документ, що підтверджує відповідність продукції певним експлуатаційним вимогам і дозволяє використання її на певних об'єктах.
  2. Відмовний лист - офіційна відповідь територіальних установ (центри стандартизації, метрології та сертифікації), а також органів із сертифікації на запит про те, чи підлягає продукція обов'язковій сертифікації або декларуванню. Відмовний лист містить посилання на законодавство і свідчить про те, що зазначена в документі продукція «не потрапляє до „Номенклатури продукції товарів і послуг, що підлягає обов'язковій сертифікації“». Відмовний лист видається на продукцію у разі, якщо вона не підлягає обов'язковій сертифікації або обов'язковому декларуванню.
  3. Клас екологічної безпеки M1 - клас емісії будівельних матеріалів. Будівельні матеріали для внутрішніх робіт, в т.ч. ЛКМ, поділяють за кількістю виділяються ними летких речовин на три класи емісії. M1 є вищим класом.
  4. Клас екологічної безпеки Ecolabel (Екоквітка) - знак екологічної якості ЄЕС, присвоюється товарам високої якості, що мінімально впливають на навколишнє середовище протягом всього їх життєвого циклу - від видобутку сировини до виробництва, від використання до утилізації; свідчить про безпеку продукції та уважне ставлення виробника до питань охорони природи.
  5. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - документ, що засвідчує відповідність (невідповідність), державним санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам факторів середовища проживання, господарської та іншої діяльності, продукції, робіт і послуг, а також проектів нормативних актів, проектів будівництва об'єктів, експлуатаційної документації. Термін дії санітарно-епідеміологічного висновку на продукцію становить 5 років.